KHB-460

Ruuntu Bawipai’ in duhnak cu,
Khawruah harnak mangbangza a si,
Vancung in lei ah a rungṭum,
Kanmah in duhnak thu in a si, a si,
Kanmah in duhnak thu in a si.

Sakkir:
Asi, a si, kan hrangah,
Kanmai’ hrang a si,
Bawipa a rungṭum zangfahnak um lo in,
Thinglamtah thihnak tiang kha tuar in.

A thii suahnak le a tuar mi,
Thihnak lak ah har bik mi a si,
Khui ram tal ah an sim zo maw?
Retheih le zonzaih a tuarnak hi, nak hi,
Retheih le zonzaih a tuarnak maw?

Khi khua ṭhabik thu kan thei zo,
Bawi Jesuh zumtu in an co ding,
Sihmanseh van khua thar ah khin,
Kan umnak ding inn a rem zo maw? zo maw,
Kan umnak ding inn a rem zo maw?

Bawipa kan ngen mi thu run ngai,
Nangmah hlei in zo dang an um lo,
Na Thiang Thlarau in thu in sim,
Van inn nuam le ruuntu Bawipa cu, pa cu,
Van inn nuam le ruuntu Bawipa cu.

Leave a Reply 1

Your email address will not be published.


zoritoler imol

zoritoler imol

Very interesting details you have observed, thankyou for putting up.