Hrat Hmung

1. Pathian duhmi fa ka si hi ka nunnak in a thei fiang,

     Ka parih Bawipa a ṭhat khal ka tep zo;

     Hnangamnak le lungawinak kim in pekmi ti ka thei zo,

     Ka hmurka in ka sim thiamlo a poituk ee ka Bawipa.

Sakkir:

              Ka simlo leh ka phuan lo cun,

              An theithiamlo rualṭha pawl in;

              Ka simlo cun ziang tin so an theihthei ding,

              An theihlo cun ziang ti in so Jesuh hmin cu;

              An hlam ding, lei leh dangin tlin lo hmanseh,

              Phuang ding ih fialmi ka si.

2. Pathian in Moses hna a fial Moses in Bawipa a el,

     Mipi hnen thusim ka thiamlo i ngai thiam;

     Lei leh dang khalin a tlin lo ṭongthiamlo ṭonghak ka si,

     Sihmanseh phuangtu umlo cun ka phuangko ding ka Bawipa.

3. Sim leh phuan a thiammi pawl le mifim, mithiam, zirsang pawl,

     Tu ah mi tampi an um kei ka tling lo;             

     Ṭongkam thiammi lakah ṭonghak, Mifim thiammi lakah miaa

     Mi cakmi pawl lakah caklo a hriltu Bawipa na si. 

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.