Have Thine Own Way, Lord
KHB-377

Cang 1

Bawipa na duhnak bangin siseh,
Bel tuahtu na si, kei sentlung bang,
I tuah i rem aw, na duhnak bang,
Nangmah hngak in ka caan kim seh.

Cang 2

Bawipa na duhnak bangin siseh,
Tuini i hawl i hniksak Bawipa,
Vur hnak vaar sawnin i kholh Bawipa,
Na hmaiah ka kuun, i ngaithiam aw.

Cang 3

Bawipa na duhnak bangin siseh,
Thla ka cam Bawipa i run bawm aw,
Na hu thawmliannak hmuahin langseh,
Ruuntu Bawi keimah i himter aw.

Cang 4

Bawipa na duhnak bangin siseh,
Ka nunnak hmuah cu na ta bangin;
Na Thiang Thlarau in i khatter sin,
Ka sungah Khrih lawng nung camcin seh.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.