1.   Leitlun thiamlo coter dingah,

       Pathian in a fa a thlah lo,

       Leitlun mi an dam theinak dingah,

       Bawipa Jesuh cu thlah in a um.

              Bawi Jesu’n a tuarnak hmuah cu,

              Amai hrangah a taur asilo;

              Nang le kei hrang a tuar a si sawn,

              Na hrang a tling tawk san deng tiangin.

2.   Hi thutak thei fiang zo si ih,

       Ziang ruangah na felnak na bih;

       Fel tum in na cahnak na bih cun,

       Bawipa Jesuh na hnawlnak a si.

3.   Thutak thei ih a hoi kir mi,

       Mai theihnak lamzin a thlun mi tla,

       Lungawinak tak nei cuang si lo in,

       An theihcia thutak do in an um.

4.   Zisu’n nang a lo ruundam zo,

       Felnak in hawl suah theih asilo,

       Thei tam in hlawh suah a si fawn lo,

       A umcia thil theih fiangnak a si.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.