Saviour, Like a Shepherd Lead Us
KHB- 395

Cang 1

Bawipa tuurual bang’n in hruai aw,
Nangmai’ kilvennak kan duh,
Tlimno umnak ah in hruai aw,
Himnak hmun um ding kan duh;
Sungawi Jesuh, Sunglawi Jesuh,
In lei mi na fa kan si,
Sunglawi Jesuh, sunglawi Jesuh,
In lei mi na fa kan si.

Cang 2

Rual ṭha’n in hmang, na mi kan si,
Kan lam ṭha hmuhtu na si,
Sualnak sung in in kham hram aw,
Lam hlo mi kha in hruai aw;
(Sunglawi Jesuh, sunglawi Jesuh,
Thla kan cam tikah rung ngai) x 2

Cang 3

Misual farah kan si hman ah,
Na ta si ding thu in kam,
Na hu thawmliannak kha a tam,
Thiannak dingah in zangfah;
(Sunglawi Jesuh, sunglawi Jesuh,
A hnen ah hoikir uh si;) x 2

Cang 4

Kum no kan si lai tuante in,
Nangmah duhnak in hawlter,
Thlawsuah petu, ruuntu na si,
Kan lungawinak in khatter,
(Sunglawi Jesuh, sunglawi Jesuh,
In duh camcintu na si,) x 2

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.