1.   Bawi Jesuh in hitin a sim,

      Ngai uh, ka ra cing ding a ti;

      Ka mithiang pawl ka lak dingih,

      Zumtu thimi an tho ding ih;

      Mit ṭhep karah kan tong-aw ding,

      Vanah Vanmi thawn kan lengtlang thlang ding.

              Vanah va bangin kan zuang ding,

              Nisuah nitlak sak lei thlang lei;

              Zumtu pawl thawn kan tongaw ding,

              Vanah kut kaiin kan lengtlang thlang ding

2.   Van Jerusalem tharah cun,

      Thisen fa pawl kan tong-aw ding;

      Vanmi pawlin in hmuak dingih,

      Haleluijah, Amen, Amen;

      Haleluijah, Amen, Amen,

      Ti in vanmi thawn kan lengtlang thlang ding.

3.   Van Jerusalem tharah cun,

      Zumtu pawl hmuah kan tong-aw ding;

      Mit ṭhep karah kan zuang ding ih,

      Van suikhawpi nuam sungah cun;

      A kumkhua in kan um thlang ding,

      Van mithiang pawl thawn kan lengtlang thlang ding.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.