1.   Aw Kalvari thing cungah cun,

       Ka hreng thawngin a au;

       Jerusalem Kanaan ram hmuahin,

       (Nan Lal asilo maw!)2

              Aw, ka sim theilo, aw ka rel thiamlo,

              A dawtnak mangbangza cu;

              Thuknak, thuknak ka sim thiamlo,

              In duhnak mangbangza cu.

2.   A sunglawi puanzar kha a tlek,

       Lungpi phelin a kuai;

       Dawtnak Pathian a thinlung sungah,

       (Ziangbangin na hmen maw!)2

3.   Khawvel pumpi hmuahin a thim,

       Ling napi in a hnin;

       Khawvel thlaphang in a tlan hlo zo,

       (Mi thianghlimpawl an tho)2

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.